Gravitation och Mörkmateria

Publiserad 01 Mars, 2020.

I början av 1900-talet trodde man fortfarande på att universum bestod enbart av vintergatan tills Edwin Hubbles så kallade upptäckter om expanderande universum. Bland intellektuella fanns det seriöst debatt om universums är statisk och evig eller om den är expanderande med en början och slut. Länge har man ansett att universum var stilla stående statisk och evig, även Einstein var på den sidan till han mötte upp Hubble.

I heliocentriska modellen även om universum är statisk eller expanderande finns det problematiska konsekvenser i både synpunkter. Till exempel om universum är statisk och evig betyder det att det inte finns en börja och ingen slut, att allt som är idag är som det alltid har varit. En kritik på denna vinkel bland annat var att om universum är evig, för en observatör från jorden, skulle stjärnorna från en evig universum skina och displaya en sådan täthet att det skulle bli dag varje dag, med eller utan solen. En annan kritik är att den strider mot Darwins evolution teori. Om teorin ska gälla måste universum ha en börja och slut vilket inte går ihop med en statisk universum. Den evolutionära processen kan inte ha process i en statisk universum.

Den andra sida, den expanderade universum har även sin del av kritik. Den expanderande universum innebär att om man går bakåt i tiden kommer man komma till en punkt där allt började i så kallad Big Bang. Problemet med denna vinkel är att i en expanderande universum innebär kollapsa av gravitations teorin, vilket har central roll i doktrin av moder kosmologi.

Grunden satsen av gravitationsteorin, eligt Isaac Newtons, är att det måste finnas minst två materier. Den materia med större massa har starkare dragningskraft än den med mindre massa och ju ökad avstånd mellan dess desto svagare dragnings kraft.

Trulli Exempel 1: Tre objekt som förflyttas från varandra i ett expanderande universum. Om dess objekt förflyttas bort från varandra hur blir det med gravitationen? I takt med ökat avstånd mellan objekten blir inte gravitationen allt svagare?

För att lösa problemet kom man på att universum är full av en annan sorts materia, en osynlig materia, mörk materia och mörk energi som håller gravitationen intakt. Enligt doktrin av modern kosmologi upp till 96% av universum består just av detta mörk materia som människan verken kan mäta, se eller experimentera med.

Trulli

Exempel 2: Samma objekt har förflyttats bort från varandra men fortfarande har dragningskraft till varandra på grund av så kallad mörk materia/energi som objekten intakt.

Gravitationsteorin har centra roll i dagens kosmologi och den har blivit svaren på alla tänkbara frågor inom kosmos. Enligt så kallade forskare om gravitationen hade varit något starkare eller svagare skulle det inte finnas stabila grundämnen för själva livet ska existera. Men faktum är att för att hålla intakt gravitationsteorin i samband med den expanderande universum måste doktrinen av modern kosmologi teoretisk uppfinna osynlig materia och energi i universum. Det mest absurda av allt är att medan du läser denna text går mörk materia och energi rakt genom din kropp och genom hela jordklotet och kommer ut på andra sidan.Jorden är platt | 2020 | ALEM.se

ALEM.se