Why then did they deviate?

Peace be with you! It is written that the truth shall set one free, but how does the free live in a world full of lies? We are led from one crisis to the next, from war to war. What a spectacle of lies we live in! Can you visualize a worldview based on verses from from scriptures? The eyes are of no use if the mind is blind.Why then did they deviate?

📜[29:61] And if you ask them: "Who has created the heavens and the earth, and put the sun and the moon in motion?" They will say: "God." Why then did they deviate?

📜[29:62] God expands the provision for whoever He chooses from among His servants, and withholds it. God is fully aware of all things.

📜[29:63] And if you ask them: "Who sends down water from the sky, thus reviving the land after its death?" They will say: "God." Say: "Praise be to God." But most of them do not comprehend

Do your own research


PICSCROLL


Biggest lie ever

Peace be with you! If you are not ready to question what you take for granted about the environment you exist in, how do you know then that you believe in is correct, like the fish who never questions the existence and importance of the water it swims in? Here is an interview with two people who believe and assume that they understand their existence of their environment but lack a rational explanation for their beliefs. You can see the guy in the video struggling with his mind and how he himself easily realizes the flaw in his reasoning about the environment in which he exists in.We live on a stationary and extended earth, space does not exist and we are in a closed system with no way out except through death to God. We are at the center of creation crowned with stars alternating above our head with God's spirit breathed into us. We are the descendants of Adam struggling since day one, the earth is in our heritage, we have so much potential, we can mend the broken wing of a bird so it can fly again, we can turn the desert into green oases and much more but for generations have satan drained brilliant minds with the idea that we can colonize stars (planets) like man can escape from earth. Do you know someone who longs to plant tomatoes on Mars? We are the generation of drained brains. You do not exist on a spinning orb in a void of space consisting of vacuum in the middle of nowhere created by nothing. Biggest lie ever.....

The Hero's Journey - Ensamvargen

Att filmer och serier kan forma ens perception av verklighet kan gott säga var ett faktum. Känner du till konceptet ”The Hero's Journey”? Detta inlägg är fördjupning i konceptet och syftet med inlägget är att bringa fram till ytan koraniska eller bibliska segment i dagens filmer, från filmer som inte nödvändigtvis behöver vara ”religiösa”. Nedan presenteras några filmer som exempel och identifierar berättelsernas mönster med konceptet relaterat till skrifterna. Men först vad är detta koncept Hero's Journey och hur kan den relateras till koranen och filmer? Läs vidare...

Konceptet The Hero's Journey kommer från Joseph Campbell, professor i mytologi och var författare till boken "The hero with a thousand faces". Vad Campbell gjorde var att han studerade olika berättelser om myter och hjältar från olika kultur och civilisationer och upptäckte att myter kring hjältar i världen har en likartat struktur som han sedan kallade det "The Hero's Journey". De likartad strukturer i berättelserna är att, allmänt de karaktäristiska dragen av ”hjältar” är att de oftast är ensamvargar och har inte mycket intresse för det världsliga. De är drömmare, risktagare och oftast får man inte veta mycket om deras bakgrund och brukar presenteras som någon med märklig uppväxt (exempelvis, föräldralösa, traumatiskt uppväxt, eller något extraordinärt) som har format deras tänkande på ett visst sätt utöver det vanliga.

Platos grotta

Intressant tanke från en allegorisk berättelse skriven av Plato som kan vara källa för reflektion om tillvaron omkring oss. Allegorin sägs relatera till den dödsdömde Socrates som anklagats för att ha korrumperat och vilselett ungdomen bort från idolerna av staten. Han dödsdömdes att dricka gift och istället för att fly (vilket sägs hade möjlighet till) frivilligt drack han giftet och dog för att visa att döden är inget att frukta.

Berättelsen handlar om ett antal personer fast bundna i en grotta utan möjlighet att rör sig och se sig omkring (se video 1). I den innersta väggen av grottan finns det en projektion av skugga som kontrolleras av andra personer med eld (se bild nedan). För de som är framför skuggan i den innersta väggen genom att namnge skuggfigurerna har livet i grottan blivit deras verklighet, de känner inget annat än vad som projiceras på väggen. Sedan släpps en person ut från grottan och man får följa med hur denne kan tänkas reagera vid första kontakt med den riktiga världen utanför grottan. Bland annat får man också följa med och se hur smärtsamt det är för personen att ta steget ut från grottan och genomgå total omställning av ens egen världsbild och allt som kan tänkas komma med den nya insikten.

Den allegoriska meningen med de som sitter framför display kan vara vi som lever i en falsk verklighet styrt av, låt säga, okända entiteter (personerna i luva framför elden). Alltså genom att titta på väggdisplay, skuggan av en falsk verklighet har blivit vår verklighet för att vi ej kan ”se” till skillnad från den som är utanför grottan.

Du måste vara galen!

För att ha en aning om vad som pågår i världen, måste du vara lite galen PicSCROLLEmbryoVS Globalisterna


Jorden och Månen

I heliocentriska modellen jorden har en omloppsbana runt solen med hastighet ca 150 000 km/h och månen i sin tur har en elliptisk omloppsbana runt jorden med hastighet ca 3 700 km/h. Månen rör sig runt jorden (se bild nedan) från ABCD. Fråga: med ovan nämnda hastigheter och med start från position A, hur hinner månen komma ikapp, passera förbi jorden och hamna framför jorden vid position C? Och varför koliderar inte jorden och månen vid poition C?
Du är oppositionen!

Detta är till dig som har vägarna förbi och på något sätt hittat dig hit långt ut på utkanten av det virtuella världen. Detta är till dig som vet att jorden inte är spinnande glob i rymden och att den definitivt är platt. Detta är till dig som vet! Du är motståndaren av propaganda maskinen, du är oppositionen mot världens ignorans. Du är opponenten vars när de spinner sina lögner kan se igenom deras spel med skarpa visioner. Du är den som vet att vi är mitt i drastiska förändringar och har en aning om vad som är på väg men ändå måste stå ut med sheeple som fortfarande är uppslukade i stress av masspsykos.

Du såg hur världen på bara några få veckor stängdes och sattes i karantän och nu ska människan, den sociala varelsen som det sägs, distansera sig från det som faller naturligt för henne och vara asocial mot sina medmänniskor. Du såg att trots all påhittad karantän sheeple var ute och demonstrerade i världen på grund av missgärning av en polis från ett helt annat land och ironiskt med mask på ansiktet skrek sheeples “I can’t breathe”. Sheeples är lätt att vilseleda, de har ögona att se med men ej kan se, har öron att höra med men hör ej något, har hjärna att tänka med men den är koloniserad.

Verken man går med Koranen, Bibeln, Vetenskapligt eller med det vi kan observera vet du att jorden inte är en glob och att den står fast stilla. Du vet att detta är det ultimata fakta om tillvaron vi lever i. Du som vet vad som skrivs här, förstå att du handskas med koloniserade männiksor och du är oppositionen i minoritet av minoritet. Fortsätt med det gott du gör, markera din position och låt alla dina nära kära veta… JORDEN ÄR PLATT!

Skapelsens Krona

Människan är skapelsen krona! Allt är skapade för människan, precis allt är skapad för dig, titta dig runt, djuren, träden, haven, solen, månen och stjärnor är skapade för oss männiksor för att vi ska kunna vara tacksamma till skaparen. Det är en tragedi att massan tror på så kallade experter som predikar det motsatta. De säger att vi är betydelselösa varelser som kommer från apor av slump, varelser boende på en spinnande planet mitt i ingenstans i mörkret av ett vakuum rymd.

Koranen 16:12 – 16:17 (Allt är skapad för männiksan)

[16:12] Och Han har gjort natten och dagen till era tjänare liksom solen och månen; också stjärnorna tjänar er på Hans befallning. I detta ligger helt visst budskap till människor som använder sitt förstånd.

[16:13] Och i allt vad Han har skapat på jorden av skiftande färger och former ligger ett budskap till dem som ägnar [tingen] eftertanke.

[16:14] Och det är Han som låter havet tjäna er, så att ni får äta färskt kött [som ni fångar] där och ur det kan hämta ting som ni pryder er med. Och ni ser skeppen som plöjer vågorna i detta [hav] och [med dem] kan ni söka det som Han i Sin godhet [beviljar er för er försörjning] - kanske känner ni [då också] tacksamhet.

[16:15] Och Han har sänkt ned i jorden fast förankrade berg, så att den inte svajar under er fot, och [lagt ut] älvar och stigar, för att ni skall kunna ta er fram

[16:16] och [gett er] tecken och vägmärken - och stjärnorna, med vars ledning [människor] kan finna rätt väg.

[16:17] ÄR HAN, Skaparen, jämförbar med den som inte skapar något? Skall ni inte tänka över [detta]

Quran - Bible

[6:1] Praise be to God who has created the heavens and the earth, and Who made the darkness and the light; yet those who have rejected their Lord continue to deviate.

[40:64] God is the One who made the earth a habitat for you, and the sky as a structure, and He designed you; how beautifully he designed you! He provided you with good provisions. Such is God your Lord. Most Exalted is God, Lord of the worlds. QURAN

[1:1-3] In the beginning God created the heaven and the earth. [2] And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. [3] And God said, Let there be light: and there was light.

[1:16] And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also. BIBEL


Fjärrsidan av fånen

I följande 20 sekunder kort video påstår NASA att de har lyckats filma baksidan av månen från 1,5 miljoner km bort från globen. I annat sammanhang kan det vara relevant att titta på månen men i detta fall låt os ta en titt på molnen på den roterade glob yta. Att NASA är lögnare är inget att diskutera om, istället för att granska deras motiv och intentioner låt oss ta närmare titt det de har producerat för världen att se. Läs mer


Det är ett faktum och det är bortom vår erfarenhet att vittnat statiskt moln som står fast och stilla och aldrig ändrar sin form under 5 timmar. Varje öga som ska se vet att det är molnens egenskap att ändra sin form minut efter minut men enligt NASA har vi en glob med statiskt moln som fast tak ovanför vårt huvud.

5G på fram marsch

Vi närmar oss steg två i Hegels Dialektik, vad blir det denna gång, tvångsvaccinering? pass på individens självbestämmande eller autonomi. Eller medborgarlön till alla så alla blir bidragstagare till staten, varför inte etablera kinesernas sociala kreditsystem och hyperaktivt klicka likea statens aktiviteter, hur annars ska du dig försörja? Så de säger antingen hälsan eller privata livet måste uppoffras men i själva verket, den kommande teknokratstaten stannar inte för någons integritet och definitivt inte heller för hälsan, och pass på ekonomin den ska ner i ruiner, nollställas och resas upp igen med kryptovaluta. Visst är vi inloggade i fler tal plattform med dussintals lösenord men framför skärmen är du på en offentligplattform mitt i ett virtuellt torg. Du är sedd, du är bevakad, verken du vill eller ej 5G kommer vara utrullad och din personliga integritet kommer inte ens i närheten av andra hand. PicSCROLL
Patienc

VIDEO TID: 1:40 ➡ We born not knowing, are we born knowing all? 𝅘𝅥𝅮 We growing wiser, are we just growing tall? 𝅘𝅥𝅮 Can you read thoughts? can you read palms? 𝅘𝅥𝅮 Can you predict the future? can you see storms, coming? 𝅘𝅥𝅮 The Earth was flat if you went too far you would fall off 𝅘𝅥𝅮 Now the Earth is round 𝅘𝅥𝅮 If the shape change again everybody woulda start laugh 𝅘𝅥𝅮 The average man can't prove of most of the things that he chooses to speak of 𝅘𝅥𝅮 And still won't research and find out 𝅘𝅥𝅮 The root of the truth that you seek of 𝅘𝅥𝅮 Scholars teach in Universities and claim that they're smart and cunning 𝅘𝅥𝅮 Tell them find a cure when we sneeze 𝅘𝅥𝅮 And that's when their nose start running 𝅘𝅥𝅮 And the rich get stitched up, when we get cut 𝅘𝅥𝅮 Man a heal dem broken bones in the bush with the wet mud 𝅘𝅥𝅮 Can you read signs? can you read stars? 𝅘𝅥𝅮 Can you make peace? can you fight war? 𝅘𝅥𝅮 Can you milk cows, even though you drive cars? huh 𝅘𝅥𝅮 Can you survive? Against all odds, now? 𝅘𝅥𝅮
Who wrote the Bible? Who wrote the Qur'an?𝅘𝅥𝅮 And was it a lightning storm 𝅘𝅥𝅮 That gave birth to the Earth 𝅘𝅥𝅮 And then dinosaurs were born? damn 𝅘𝅥𝅮 Who made up words? Who made up numbers? 𝅘𝅥𝅮 And what kind of spell is mankind under? 𝅘𝅥𝅮

Teknokraternas Era

Varje generation genom historien har säkerligen sagt om sin egen tidsanda "Vilken tid vi lever i" och det är inget undantag för vår del. Med alla skrämsel hysteri i världen, allt från terror, virus , global (finns ingen glob) uppvärmning mm. har vi den teknologiska frammarschen som pushar den sociopolitiska diskurs mot allt mer teknokratisk, totalitär och centralstyrd oligarksystem.

Tror du på kontinental demokrati, tror du att din röst från din by kommer räkans i Bryssel? 20:e år in på den nya millennium och det gamla systemet passar inte in här. Glöm ideologierna från upplysningen som kom från männen som var trötta på renässansens äldre, vars blick fastnat bakåt mot antiken och istället pragmatisk kommit med nytt våg av ansats om hur människan ska regera sig själv. Ja glöm de, deras ideologier är utdaterad, demokrati, folkstyre är av det förflutna, nu står vi inför teknokraternas era och det är ingen paradis vi har framför oss.

Genom tiderna har av eliten, olika och specifika grupper i systemet används som verktyg för att regera massan. Specifika grupper som filosofer, monarker, generaler, religiösa figurer, byråkrater och nu har är det teknokraternas era. Ägaren av den mäktigaste A.I. är ägaren av allt och alla.
Jakten på Parallax

Hur mäter man avstånd till planeter och stjärnor? Det finns flera mät metoder vars en av dem är trianguleringsmetod med parallax. I denna artikel presenteras bristen med metoden när det gäller mäta avståndet till Mars. Metoden är inte unik för Mars utan enligt doktrin av modern kosmologi används den även för att ta reda på avståndet till stjärnor. Läs mer
Strong Will Continue

Denna inlägg är till alla som ser det uppenbara, att vi inte lever på en spinnande glob mitt i ingenstans i mörkret av rymden. JORDEN ÄR PLATT! Det är långt väg tills innan våra nära och kära kommer komma till denna insikt. I nu läget även om platt jord är allmänt känt och trots all massmedia propaganda som spinner parodier, för de som ser igenom lögnen, utövandet av tålamod har aldrig varit så viktig som nu. Många har långt väg att gå fast ändå vägen är väldigt kort och rak. Var och en måste se för sig själv utan tvång och förre eller senare hos alla kommer detta sjunka in, Gud vet vad vi ej vet! Förbered er vad som helst...
NAS - All I do is stay focused looking straight forward at the world and beyond 𝅘𝅥𝅮 I feel people pulling me down I feel some pulling me up I can't get stuck 𝅘𝅥𝅮 I just keep moving forward I got places to go man. Let's go... 𝅘𝅥𝅮

DAMIAN - When the Armageddon's dark and dread 𝅘𝅥𝅮 A lot of weak are to weep and moan 𝅘𝅥𝅮 Only the strong will continue 𝅘𝅥𝅮 Do you have it in you? 𝅘𝅥𝅮 Come we've got a journey to go 𝅘𝅥𝅮 And when the battle get sour and dread 𝅘𝅥𝅮 A lot of weak are to wither and moan 𝅘𝅥𝅮 Only the strong will continue 𝅘𝅥𝅮 I know you have it in you 𝅘𝅥𝅮 I know you have it in you 𝅘𝅥𝅮

DAMIAN - Hey, the victory's found in truth 👆 Like innocence found in youth 𝅘𝅥𝅮 Self defeat is your own dispute 𝅘𝅥𝅮 And man, you put yourself in your own shoeses 𝅘𝅥𝅮 Either you're winning or losing 𝅘𝅥𝅮 Don't you get it confused 𝅘𝅥𝅮 Play a star and you know your own movie 𝅘𝅥𝅮 Playing of the role you choose, so 𝅘𝅥𝅮 Stand up and fight if you know that you're right 𝅘𝅥𝅮 And know you will never fail 𝅘𝅥𝅮 Tipping the scale and the wind shall prevail 𝅘𝅥𝅮 And the boat shall forever sail 𝅘𝅥𝅮 Hey, there ain't no stopping or cruising 𝅘𝅥𝅮 Even when you're battered and bruised 𝅘𝅥𝅮 Outrun all the sprinters on Mount Olympus 𝅘𝅥𝅮 My God's 👆 tougher than Zeus 𝅘𝅥𝅮

NAS - As I walk through the valley of the shadow of death 𝅘𝅥𝅮 New York to Cali, for the money, power, respect 𝅘𝅥𝅮 It's a journey, some'll get left behind 𝅘𝅥𝅮 Cause in life, 💗 you cannot press rewind 𝅘𝅥𝅮 Get it right, you only have one first chance 𝅘𝅥𝅮 To make one first impression that lasts a lifetime 𝅘𝅥𝅮 Reputation supersedes itself 𝅘𝅥𝅮 Do you believe in Hell? Babylon greed for wealth 𝅘𝅥𝅮 Do you deceive yourself and let your ego swell? 𝅘𝅥𝅮 And disregard those who most need your help 💔 Thick skin, the dark won't take my soul 𝅘𝅥𝅮 Survive spiritual wars, see my welts 𝅘𝅥𝅮 And the evil's felt, but the faith is stronger 𝅘𝅥𝅮 I saw grown men fall when I was a youngster 𝅘𝅥𝅮 But I clench my fists, ready to go against whoever 𝅘𝅥𝅮 Tie my Timbs and rise in the end 𝅘𝅥𝅮

DAMIAN - No man live forever, but never say never 𝅘𝅥𝅮 Every good he want better, must be a go getter 𝅘𝅥𝅮 And always be clever in every endeavor 𝅘𝅥𝅮 Cause drastic time call for drastic measure 𝅘𝅥𝅮 Yuh birthright to pleasure From yuh navel string sever 𝅘𝅥𝅮 The land and the treasure, work for whatever 𝅘𝅥𝅮 Jah 👆 said don't be a beggar, the Alpha Omega 𝅘𝅥𝅮 Will bless every soul no matter which name you prefer 𝅘𝅥𝅮 The immortal stepper, believe in every skin no matter which color they are 𝅘𝅥𝅮 We never let we don't know here which kind of weather 𝅘𝅥𝅮 You're destined to rise like the Son of Rebecca 𝅘𝅥𝅮 Don't stop for a second 𝅘𝅥𝅮 Everyone reckon, it sure would be good to be there 𝅘𝅥𝅮 Whether Zion or Mecca 𝅘𝅥𝅮 When the gates are finally closed 𝅘𝅥𝅮 And the saints go marching in 𝅘𝅥𝅮

Jorden Står still!

Jorden står still och det är stjärnor och himlakroppar som är i rörelse. Enligt modern kosmlogi är jorden en spinnade globb med axelrotationshastighet på 1600 km/h vi ekvatorn. Jorden färdas runt solen ett varv per år med hastighet över 100 000 km/h och solsystemet i sin tur färds runt Vintergatan 800 000 km/h. Det tar 225 miljoner år för solsystemet att varva vintergatan och Vintergatan rör sig mot grann galaxen Andromeda men hastighet på 2,1 miljoner km/h. Alla dessa rörelser är baserade på gravitation. Läs merEmancipate yourself!

The person in today’s society is nothing more than a modern slave stuck in a civilized cage. He thinks he is free but slumbers in mental slavery. He is the senseless drifter who stumbles in the darkness of ignorance and wanders without a moral compass. He is the worker, the hopeless consumer, the idle activist, the rebel without a cause, the egocentric narcissist, formerly he was the proletarian, today he does not even own his own time..

He is highly educated, technologically oriented, he thinks he can reach the world with the tip of his finger. He sees himself as complex and sophisticated and he is proud to say that he is of the era of postmodernism, but in fact he is highly domesticated and hard programmed. .

He lets the machine think for him and doesn't remember what it was like to generate original thoughts. As a child he was curious and receptive as an adult he believes his existence came about by chance. He does not understand that the earth is made for him, the heavens are adorned with stars for his service, he is the crown of creation blessed with superior intelligence and yet he crawls among the lowest unworthy of mention. He listens to certified fools and believes himself descended from apes and even believes in the idea that he will one day colonize the stars and galaxies. The earth is spacious enough for his existence, but he would rather wander lost in theoretical infinity.

Trulli

He is democratized and indoctrinated into collective mass hypnosis. He does not know who and what he is and has no continuity from the past. He is gullible to the system and expects stories from the news to provide him with scripts and guidance for the day. He doesn't know where and when he is and nothing seems to reach him. He refuses to see and take in the obvious and does not trust his own God gifted mind. He is mentally paralyzed, intellectually stagnated, emotionally traumatized, he shoulders the problems of the world yet he is psychologically fragmented. He expects to be happy every day so he corrodes his crown with drugs. He is willing to save the world when he himself is almost dead.

It is said to him "Emancipate yourself from slavish mentality, no one but you can free yourself!" He cannot see, He is stuck in a distorted reality and goes through life as a numbed being, a drone. He does not see what he knows! He'd rather amuse himself to death with the shiny screen in front of his mind.

Ingenting är viktigare än sanningen

Det är absurt att upprätthålla tron om att vi lever på en spinnande glob mitt i ingenstans i ett vakuum av rymden. Denna spinnande globs rörelser kan verken registrerars med våra sinnen och inte heller med teknologiska aparater. Jorden står still vilket innbär ingen legitimitet för teorier som Big Bang, gravitataion, svart hål, mörk materia, och även evolution. Så utan evolutionen hur kom allt till, hur kom du hit och varför är du här och vad är syftet med din existens?

För de flesta människor sådana frågor är obehagliga att ens kontemplera på. Antingen dyker man in på egen hand för svar eller som de flesta vänder sig till så kallade experter som präster, imamer, gurus eller präster från vetenskaps världen. Det är en tragedi att de flesta människor hellre underhålla sig till döds med livets teater än att brottas med de fundamentala frågor om varför man ens existerar.

Trulli Den kloke och insiktsfulla, för komma nära sanningen, går bortom sin etniska, kulturella, sociala mm identitet och den okunnige stanna upp och nöjer sig med fåfänga och bagatell ting och ser inte längre än sin egen näsa. Ingenting i livet är viktigare än sanningen.

Gravitation och Mörkmateria

I början av 1900-talet trodde man fortfarande på att universum bestod enbart av vintergatan tills Edwin Hubbles så kallade upptäckter om expanderande universum. Bland intellektuella fanns det seriöst debatt om universums är statisk och evig eller om den är expanderande med en början och slut. Länge har man ansett att universum var stilla stående statisk och evig, även Einstein var på den sidan till han mötte upp Hubble. Läs merTrulli

PicSCROLL - more than 10,000 words

They say 1 picture is worth 1000 words, but PicSCROLL says with the whole dictionary and more. Alem.se has gone through a serious renovation. To everyone who has followed the PicScroll blog here at alem.se, the blog is still [here] or click on the image below.
Jorden är platt | 2020 | ALEM.se

ALEM.se